Bouwfanclub


Beste ouders, vrienden en sympathisanten,

Zoals jullie ondertussen wel al zullen weten zijn we gestart met het bouwproject voor het bouwen van een nieuw scoutslokaal. Om dit te financieren maken we deels gebruik van eigen middelen, zonder dat we hierbij nadeel willen berokkenen aan de scoutswerking zelf.

Om het project een handje te helpen, kunt U lid worden van de “bouwfanclub”. Aangezien vele kleintjes een groot verschil kunnen maken, hopen wij mede op uw engagement in dit project. U doet er ons én uw kind alvast veel plezier mee.

Door lid te worden van de “bouw-fanclub”, draagt u bij tot een specifieke oproep, die overeen komt met een specifieke fase uit het bouwproces. U weet dus steeds waarvoor u bijdraagt met uw lidmaatschap.

Bij deze oproep gaat het over het bouwen van het tweede verdiep van ons gebouw

Hoe wordt u lid van de bouwfanclub?

U doet een gift en stort minimaal 40€ op rekeningnummer: BE66 2900 5081 0843 (GEBABEBB) (op naam van FOS Open scouting) met ENKEL de vermelding:

“Projectnummer 104: “Bouwproject Zebra’s”
+ uw eigen naam (NIET dat van uw kind!) en volledig adres vermelden.

LET OP: Er mag geen enkele andere vermelding bij deze storting staan. Ook mag dit rekeningnummer voor niets anders gebruikt worden, en dus ook niet voor stortingen van activiteiten die vanuit de scoutsgroep worden georganiseerd.

Eenmaal dit bedrag gestort is, zal u een fiscaal attest toegezonden worden vanuit FOS, naar het adres dat vermeld is op uw overschrijving en op de naam die u vermeld op de overschrijving. (Vermeldt dus steeds uw eigen naam en niet dat van uw kind! ) Dit attest kan u inbrengen in uw belastingaangifte.

De gift resulteert in een belastingvermindering en niet in een belastingaftrek.

(Bij een belastingaftrek wordt het bedrag van de fiscale aftrek van uw belastbaar inkomen afgetrokken en vervolgens worden uw belastingen berekend. Bij een belastingvermindering worden eerst uw belastingen berekend op basis van uw belastbaar inkomen en wordt vervolgens het bedrag van uw belastingen afgetrokken. )

Dit wil dus zeggen dat u wel degelijk 45% van het bedrag terugkrijgt van de overheid via FOD financiën (lees: ‘de belastingen’)

In dit geval zal u van de gestorte 40€, zelf 18€ terug krijgen via de belastingen.

U mag natuurlijk steeds meer storten, maar let wel op … Giften voor particulieren zijn beperkt tot maximaal 10% van het jaarlijks totale netto belastbaar inkomen en maximale giften van 300.000€.

Indien u nog meer info wenst, of als vennootschap wil bijdragen tot het bouwproject, kan u het uitgebreide bouw- & sponsordossier downloaden op LINK

Lid worden van de bouwfanclub is dus puur een symbolisch engagementenlidmaatschap, waarin u uw steun betuigt voor het bouwproject en wordt in stand gehouden per oproep (bouwfase).


Scoutshartelijk,
Het bouwteam