Als je geld krijgt, kom je in de gazet! Wij hebben een subsidie van 200.000€ van Stad Gent gekregen, het spreekt voor zich dat wij Stad Gent hier enorm dankbaar voor zijn. In het bijzonder willen we Schepenen Elke Decruynaere bedanken voor ons de subsidie toe te kennen. Hieronder leest u een stukje over onze eenheid.

DeGentenaar

Aandacht voor ons bouwproject in de Gentenaar