BaudeloparkVanToen

Zoals jullie inmiddels wel weten, hebben onze opgravingen al heel wat aan het licht gebracht. De resten van enkele lang vergeten gebouwen zijn opnieuw ontaard, en nu is het aan ons om ons gebouw erop te zetten. Maar wat hebben we nu allemaal precies opgegraven?

Zoals in het vorig verslagje reeds vermeld, hebben we een oude gracht blootgelegd die een verbinding vormde tussen de huidige Ottogracht en de Leie. Die gracht was er echter niet zomaar. Een tweetal eeuwen geleden stond er nabij de plaats waar ons lokaal komt een abdij met een botanische tuin, en om die tuin van voldoende water te voorzien, werd de waterloop omgeleid.

Maar behalve de gracht hebben we ook de oude kaaimuren gevonden waarop de oude dienstgebouwen van de abdij stonden. Gebouwen zoals een keuken, een rosmolen, een mouterij en een bakkerij. Jammer genoeg moesten die gebouwen plaats maken voor de hierboven genoemde waterloop, en in 1798 werd de keuken gesloopt. In 1799 trof de andere gebouwen hetzelfde lot. De toenmalige minister van financiën zag er nochtans veel potentieel in voor de handel, maar het mocht niet baten.

Jammer genoeg voor ons is het niet mogelijk om de kaaimuren als steun te gebruiken voor ons lokaal. Een ook de paalfundering die we voor ogen hadden, wordt lastig. Dus moeten we de volgende knoop doorhakken:?

  • Of we steken palen tussen de bestaande kaaimuren en de muren van de oude gebouwen.?
  • Of we gieten een dikke funderingsplaat van beton die wel op de oude kaaimuren kan steunen.

Geen voor de hand liggende keuze en weer een hap uit ons budget, maar we hebben al voor hetere vuren gestaan.

Baudelopark van toen