Tien december 2014 komt in de geschiedenisboeken te staan als de dag waarop onze bouw officieel begon. Voordat men een eerste steen van een gebouw kan leggen, moet eerst een stevige fundering voorzien worden om het gebouw op te laten rusten. Daarvoor werden er de voorbij twee dagen 15 schroefpalen (paalfundering) in de grond geboord.

Daar beelden soms sterker zijn dan woorden, hebben wij van deze werken een filmpje gemaakt.

Paalfundering