Zaterdag 27 juni 2015 is het eindelijk zover. Na reeds bergen werk te hebben verzet, leggen we op die dag onze symbolische eerste steen. Hoewel het zeker niet de eerste mijlpaal is die we bereikt hebben, is het toch wel iets bijzonders. Waar bijna een jaar geleden nog een lege speelplaats stond, ligt inmiddels alles wat nodig is om het gebouw volledig vorm te geven. Het gaat snel. Zeer snel.

De weg is uiteraard nog lang, maar als we omkijken, zien we dat het begin al ver achter ons ligt. Naar aanleiding van de eerstesteenlegging, blikken we nog eens terug op de recente ontwikkelingen. Daarna kijken we alleen nog maar vooruit.

Allereerst is er op de betonplaat een staalstructuur verschenen. Die staat er in de eerste plaats om te vermijden dat het als een kaartenhuisje in elkaar zou storten. Zonder het staal zou de muur het hele gewicht van de overige twee verdiepingen moeten dragen, en daarvoor is cellenbeton jammer genoeg niet geschikt. Jullie mogen cellenbeton beschouwen als bakstenen met isolatie (al is het in de praktijk een tikkeltje complexer).

Vervolgens zijn ook de septische put en de regenput gegraven. De septische put is logischerwijs verbonden met de riolering, waar momenteel aan gewerkt wordt door de vakschool. De septische put zal in ons gebouw de rol van de hudo overnemen. In de waterput zal het regenwater opgevangen worden, dat we daarna zullen gebruiken om sanitair van water te voorzien zonder al te verkwistig te zijn. Als scouts dragen we het milieu uiteraard in een hoog vaandel.

Los van de bovenstaande werken zijn er ook allerlei kleine doch broodnodige randwerken uitgewerkt.
Het zou onbegonnen werk zijn om die allemaal op te sommen, maar laat het in elk geval geweten zijn dat zonder die kleine bijdragen we nog lang niet zo ver zouden staan.

Tot slot willen we langs deze weg nogmaals iedereen bedanken die zijn of haar steentje (al dan niet letterlijk) heeft bijgedragen. Ook zonder jullie zou dit alles ons nooit gelukt zijn. We hopen van harte dat we in de toekomst nog steeds op jullie hulp kunnen rekenen en dat, wanneer de grote dag aanbreekt,
jullie samen met ons van een fantastisch scoutslokaal kunnen genieten.

Namens het bouwteam en alle Zebra’s: D! A! N! K! U! DANKU!

De volgende mijlpaal