1
1
2
3
4
5
6
7

Kerstmis 2015 is intussen achter de rug net zoals het grootste deel van 2015. Over enkele dagen gaan we met veel feestvreugde het nieuwe jaar inzetten. Het afgelopen jaar is er met man en macht gewerkt aan het bouwen van ons eigen lokaal. Er zijn vele inspanningen gevraagd van evenveel mensen maar het resultaat mag dan ook gezien worden. Minder dan een jaar geleden was er op de plaats waar nu een echt gebouw komt te staan niet meer dan een hoop aarde met de funderingen van een al lang vergeten kanaal. Langs deze weg willen we dan ook iedereen bedanken die ons bouwproject heeft gesteund! Merci!

Metselen eerste verdiep – 1