Beste Zebra’s en ouders
Eerst vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar! Met het nieuwe kalenderjaar gaat uiteraard een nieuwjaarsvergadering gepaard. De informatie over deze vergadering en andere informatie vindt u in de brief in bijlage. U kan de brief ook altijd terugvinden op onze website: https://dezebras.be/info/brieven/.
Verder willen we u er ook aan herinneren dat het nog steeds mogelijk is om giften te doen om ons te helpen met het voorzien van zonnepanelen op ons gebouw. Om ons lokaal “de Zebra” in het Baudelopark nog duurzamer te maken, willen we het gebouw voorzien van zonnepanelen zodat de leden zo snel mogelijk kunnen genieten van de energie van de zon! Elke bijdrage maakt ons blij. Vele kleintjes maken ook één groot!

 

Giften van minstens €40 komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45%. 

Hoe werkt dat?

  • U stort een bedrag naar keuze (minimaal €40 of meer) op rekeningnummer van FOS Open Scouting (BE66 2900 5081 0843) met in de vrije mededeling ‘GIFT 281e Zebra’s’. Het is niet nodig om meer info in de mededeling te zetten, dit bemoeilijkt de verwerking van de giften. Ook naam, voornaam en adres zijn niet nodig omdat FOS het fiscaal attest sowieso opstelt en verstuurt naar de naam/het adres dat op het rekeningafschrift staat.
  • FOS Open Scouting reikt u daarop een kwijtschrift uit voor het ontvangen bedrag. 
  • U krijgt hiervoor €18 (of meer) terug bij uw personenbelasting. Hierdoor is uw werkelijk financiële bijdrage eigenlijk beperkt tot €22 (of meer), maar wel 40€ (of meer) in waarde voor ons waarmee we zonnepanelen kunnen aanschaffen.

Dit is een win-win voor iedereen.

Uw gift helpt ons mee om de toekomst van ons lokaal, de werking van onze eenheid en het wekelijks plezier met de kinderen te kunnen borgen. Dit zowel voor nu, als voor komende generaties.

Elke gift helpt ons een stapje dichter naar ons doel. Uw gift is belangrijk en maakt het verschil.

Een stevige linker
De eenheidsleiding
Nieuwjaarsvergadering 2022