Wie spreek ik aan voor wat?


Takleiding


Voor vragen over de gewone werking tijdens het jaar neemt u best contact op met de (tak)leiding, zoals vragen over:

 • Winterkamp
 • Vergaderingen
 • Kalender

Dit kan via mail, de email wordt dan ontvangen door alle leiding van de tak. U kunt de leiding bereiken via mail op leiding.taknaam@dezebras.be of via de gegevens op de site via Onze groep -> leiding -> tak.

Eenheidsleiding


Contact: eenheidsleiding@dezebras.be of via de gegeven op de site bij Onze groep -> eenheidsleiding

De eenheidsleiding neemt alle administratieve taken op zich zoals:

 • Huur & verzekering van de lokalen
 • Inschrijvingen organiseren voor evenementen
 • Terrein en heem voor Groot Kamp & Paaskamp
 • Inschrijving nieuwe leden en beheer wachtlijsten
 • Fiscale attesten & mutaliteits attesten

Als ouder moet u zich enkel tot ons richten als het over de zaken gaat die hierboven vermeld zijn.

Inschrijvingen nieuwe leden, herinschrijven  en wachtlijsten


Nieuwe leden & wachtlijsten

Nieuwe leden kunnen een aanvraag doen voor zich in te schrijven door het formulier op de volgende link in te vullen: aanvraag inschrijving  Uw kind komt dan op onze wachtlijst terecht. In de zomer wordt er bekeken of uw kind al dan niet in september kan starten. U zal van ons dan een email ontvangen waarin verdere info wordt gegeven over de start van het scoutsjaar. Je kan eerst 3 vergaderingen proberen, na drie vergaderingen moet het lidgeld betaald worden (zie hieronder). Dit lidgeld is voor de verzekering tijdens de vergaderingen. Eenmaal het lidgeld betaald is ben je volledig lid en wordt er een das en een uniform aangeschaft. Meer over het uniform vind je op: Zebrashop

Herinschrijven:

Leden die reeds vorig jaar lid waren van onze scoutsgroep dienen zich opnieuw in te schrijven. Dit doe je eenvoudigweg door het lidgeld van €50  te storten op het rekeningnummer:

BE53 0018 4078 4053 met vermelding “Voornaam + Naam + Lidgeld + Jaar”.

 

Fiscale attesten en mutualiteiten


Contact: Dromedaris@dezebras.be

Mutualiteit:

Verschillende mutualiteiten bieden de mogelijkheid aan om een deel van de kosten van kampen en/of inschrijvingsgeld terug te betalen. Dit formulier dient dan door ons ingevuld te worden. Meer info en de benodigde documenten vindt u hier.

Fiscaal attest:

Naast de formulieren van de mutualiteit kan er ook een fiscaal attest aangevraagd worden per deelgenomen kamp voor kinderen tot 14 jaar. U kan zo een fiscaal attest aanvragen via door het formulier in te vullen via deze link. U zal dan per mail een ingevuld fiscaal attest ontvangen.

Indien u nog vagen heeft kan u contact opnemen met iemand van de verantwoordelijken (zie hoger).

Verzekering


Contact: verzekering@dezebras.be
Voor dringende vragen: Zie eenheidsleiding

Vanaf het inschrijvingsgeld is betaald is uw kind verzekerd voor ongevallen met lichamelijke schade en schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid). Als er zich tijdens een scouts activiteit een ongeluk voordoet zal de leiding hiervoor een aangifte formulier invullen. Afhankelijk of het gaat om lichamelijke schade of schade aan derden wordt er een (lichtjes) andere procedure gevolgd.

Lichamelijke schade:

 1. De leiding vult het ongevalsaangifteformulier Lichamelijke Ongevallen in met het slachtoffer of zijn/haar ouders en de behandelende arts.
 2. U als ouder moet de aangifte binnen de 8 dagen opsturen naar onze verzekeringsmaatschappij N.V. Arena. (NV Arena Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel)
 3. Verzekeraar Arena zal u binnen de 2 maanden een dossiernummer bezorgen.
 4. De kosten moeten eerst ingediend worden bij uw mutualiteit.
 5. Vraag daar naar een verschilstaat die je daarop bezorgt aan Arena met een verwijzing naar het verkregen dossiernummer.

Schade aan derden:

 1. De leiding vult het aangifteformulier ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ (BA) in met het lid dat de schade veroorzaakte, de schadelijder en de getuige(n).
 2. Stuur de aangifte zo snel mogelijk op naar onze makelaar Cornelis & Partners.
 3. Zorg bij materiële schadegevallen altijd voor een bestek voor reparatie van de schade of vervanging.
 4. De verzekerde zal gevraagd worden eerst zijn eigen familiale verzekering aan te spreken.
 5. Verzekeraar Arena zal (de ouders van) het lid binnen de 2 maanden een dossiernummer bezorgen. Vermeld bij verdere communicatie altijd dit dossiernummer

Als er een ongeval gebeurt zal het meestal iemand van de leiding van de tak zijn die de documenten invult, bij vragen over het ingevulde document spreekt u dus best eerst iemand van de leiding aan (zie contactgegevens: Takleiding). Voor andere vragen kan u zich richten tot de eenheidsleiding.

Betalingen & financiën


Wie: Lama (Annick Soetaert)
Contact: lama@dezebras.be
GSM: 0475/20.45.66

Indien u vragen hebt over betalingen, verkeerde stortingen, etc. Kan u steeds contact opnemen met Lama via de hierboven vermelde contactgegevens.