Er was eens…

Zo’n twintig jaar geleden, een heel gemene vogel die al de andere diertjes in de groep het leven heel lastig maakte. Na vele jaren onder dit bewind geleefd te hebben, hadden enkele dieren er echt wel genoeg van.

Op dat moment besloten ze om naar een ander bos te gaan, waar ze vrij verder konden leven. Het waren er in het totaal 12: Otter, Ram, Bever, Lama, Maraboe, Panda, Fennek, Egel, Manta, Gazelle, Serval en Gwenda.

Nu de beslissing genomen werd moesten er nog een aantal stappen ondernomen worden vooraleer ze hun nieuwe bos konden opeisen. Allereerst moest er een naam gekozen worden. Er kwamen allerlei voorstellen binnen zoals de Inka’s, de Lemmings, de Zebra’s, de kameleons, de otters, de roze olifanten, de konijnen, de Wapiti’s en de Tijgers.

Uiteindelijk werd de naam de Zebra’s gekozen, omdat het wit/zwarte dier heel goed paste bij de kleur van onze das en tevens ook de kleuren van de stad Gent zijn.

Toen moest er nog een nummer gekozen worden, hierop wist Gazelle het antwoord. De jongste van de bende had het schitterende idee om de leeftijden van de 12 leiders samen te tellen en zo kwam men aan 281. Otter werd als eenheidsleider gekozen, Ram en Bever werden zijn assistenten.

Op dat moment was de scoutsgroep De Zebra’s officieel geboren.