De Wet

Een scouts/gids…

  • Is eerlijk
  • Is vriendelijk en hoffelijk
  • Is een vriend van allen
  • Houdt vol
  • Kan gehoorzamen
  • Maakt zich nuttig
  • Is ijverig
  • Is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en voor de anderen
  • Eerbiedigt de overtuiging van de anderen
  • Staat open voor de natuur en is milieubewust

De Belofte

Ik beloof te trachten
Goed samen te werken in de groep
Te leven volgens de scouts- en gidsenwet
Anderen te helpen waar ik kan

Badges

Sinds het scoutsjaar 2017-18 zijn er heel wat badges in het FOS-assortiment bijgekomen. Alle info vind je hier.

Naald en Draad

Waar moeten al die badges nu weer komen? Alles vind u op de foto hieronder.