Voor een goede werking binnen de takken en de relatie tussen kind en leiding is het belangrijk dat de kinderen regelmatig aanwezig zijn op de wekelijkse vergaderingen. Hierbij wordt tijdens het jaar een vertrouwensband opgebouwd die nodig is om een Grootkamp van 10 dagen samen door te brengen. Op deze manier kan de leiding beter inspelen op de noden, behoeften en het goed voelen van de kinderen.

Daarom stellen wij de regel dat een kind minsten 10 keer aanwezig moet zijn op de wekelijkse scoutsvergaderingen om mee te mogen op Grootkamp. Indien uw kind niet aan deze regel voldoet, kan hij/zij niet mee op Grootkamp.

Vriendelijke groeten,

De Eenheidsleiding